YÜKLENİYOR

Aramak için Yazın

C# DESKTOP APPLICATION DEVELOPMENT

DEĞİŞKENLER VE VERİ TÜRLERİ – Ders 2

Paylaş

Değişken Tanımlama Kuralları

 • Değişken tanımlarken (Aynı zamanda ad alanları, yöntemler ve sınıflar tanımlanırken
  de bu kurallara uyulmalıdır.) aşağıdaki söz dizimi kurallarına uyulmalıdır.
 • Değişken adlarında yalnızca harf (büyük ve küçük), rakam ve alt çizgi( _ )
  karakteri kullanılabilir, boşluk içermez.
 • Değişken adı, bir harf ile (Alt çizgi harf olarak kabul edilir.) başlamak
  zorundadır, rakamlarla başlayamaz.
 • Türkçe karakterler kullanılabilir ama önerilmez(ç,ğ,ş,ö,ü,ı,i vb.).
 • Programlama dili bazı tanımlayıcı kelimeleri kendisi kullanmak için ayırmıştır.
  Anahtar sözcükler olarak adlandırılır ve her biri özel bir anlama sahiptir(class,
  enum, base, const, decimal vb.).

Geçerli tanımlama biçimleri: Soyad, _fiyat, dogumTarihi, Okul_Nu., Adres2
Geçersiz tanımlama biçimleri: Ucret%, fiyat$, 2.Adres, class

NOT: Bazı programlama dilleri büyük küçük harfe duyarlıdır. Örneğin C# dilinde
dogumTarihi ile DogumTarihi aynı anlama gelen isimler değildir.

Değişken Tanımlama

Değişkenler değerleri tutar. Programlama dili depolayabileceği ve işleyebileceği çok
sayıda farklı değer türüne sahiptir( Tam sayı, kayan nokta sayısı ve karakterler dizesi gibi).
Bir değişken bildirildiğinde içinde ne tür bir değişken tutacağı da belirtilmelidir.

Örneğin, aşağıdaki ifade “yas” adında ve “int” (tamsayı) değerler taşıyan bir değişkeni
bildirir. İfade sonunda noktalı virgül yer alır.

int yas;

Değişken bildirdikten sonra değişkene değer atanabilir. Aşağıdaki deyim yas
değişkenine 30 değerini atar.

yas = 30;

Ayrıca, bildirim ve atama işlemleri aynı anda yapılabilir.

int yas = 30;

Eşittir işareti( = ), sağ taraftaki değeri, sol taraftaki değişkene atayan bir atama
işlecidir. Bu atamadan sonra yas değişkeni tuttuğu değere başvurmak için kod da
kullanılabilir.

Aşağıdaki deyim, konsola yas değişkeninin değeri olarak 30 yazar:

Console.WriteLine(yas);

İPUCU: Nesne tabanlı programlama yazılımı kod düzenleme penceresinde fare
işaretçisini bir değişkenin üzerinde tutarsanız değişkenin türünü gösteren bir ekran ipucu
belirir.

Temel Veri Türleri

Programlama dili temel veri türleri olarak adlandırılan birkaç yerleşik türe sahiptir.
Aşağıdaki tabloda, kullanılan programlama dilinde en çok kullanılan temel veri türleri ve her
birinde depolanabilecek değer oranı listelenmiştir.

Atanmamış Yerel Değişkenler

Bir değişken bildirildiğinde, değişken değer atanana kadar rastgele bir değer içerir.
Bu, bir değişkenin oluşturulduğu ve değişkene bir değer verilmeden önce yanlışlıkla bilgi
kaynağı olarak kullanıldığı, bazı programlama dillerinde zengin bir hata kaynağıydı. Nesne
tabanlı programlama dili, değer atanmamış değişken kullanılmasına izin vermez. Bir
değişken kullanılmadan önce, değişkene bir değer atanmak zorunluluğu vardır. Aksi takdirde
program derlenmeyebilir. Örneğin, aşağıdaki ifadeler yas değişkenine değer atanmadığı için
derleme hatası verecektir.

 

int yas;
Console.WriteLine(yas); //derleme zamanı hatası

NOT:.NET Platform yazılımı, dizeler olarak tutulan değerler üzerinde aritmetik
hesaplamalar yapmak gerekirse dize değerini tam sayı değerine dönüştürmek için
kullanılabilecek Int32.Parse adlı bir yöntem sağlar. Örneğin,

string a = “2”;

ifadesindeki a değişkeni string(dize) olarak tanımlanmıştır. Bu değeri matematiksel
işlemlerde kullanılamaz. Bunun için değişkenin değerini int türüne çevirmek gerekir.

a*50;

ifadesi hata verecektir.

int32.Parse(a)*50;

şeklinde yazılabilir.

 

 

 

Yorum Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sıradaki