YÜKLENİYOR

Aramak için Yazın

TECHNOLOGY NEWS

Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) Projesi

Paylaş

THM projesinin amacı ülkemizin hızlandırıcı teknolojileri ile tanışmasını ve dolayısıyla hızlandırıcılara dayalı Ar­Ge faaliyetlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır demişler.Projenin başındakiler özellikle mikro ve nano dünyayı araştırabilmenin günümüzde neredeyse tek yolu yeterli enerjiye sahip parçacık ve ışınım demetleri ile dedektör teknolojilerini kullanmaktan geçtiğini düşünüyorlar.

Ülkemizi temel ve uygulamalı bilimlerde hızlandırıcıya dayalı araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapabilir bir konuma taşıyacak olan Türk Hızlandırıcı Merkezi projesinin ilk tesisi Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsünde 2014’te kullanılır hale gelmiştir.

Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü de tesis ile aynı yerde inşa edilmiş ve 2011’de kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Dünyada Hızlandırıcı Teknolojileri

1930’lu yıllarda gelişmeye başlayan hızlandırıcı teknolojileri bugün 21. yüzyılın stratejik (jenerik) teknolojilerinden biri olarak bilim ve teknolojinin hemen hemen bütün alanlarında ve bu alanların gelişmesinde büyük yer tutmaktadır. Günümüzde parçacık hızlandırıcılarının temel parçacık fiziği, nükleer fizik, katı hal fiziği, tıp, kimya, biyoloji, jeoloji, malzeme,nanoteknoloji, elektronik, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda 400 civarında alt başlıkta verilebilecek kullanım alanı mevcuttur. Bu nedenlerde parçacık hızlandırıcıları tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Bilim ve Teknoloji öncelikleri ve gelecek planlamaları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Türkiye’deki Durum

Ülkemizde teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan medikal linak ve küçük ölçekli siklotronlar mevcut olmakla birlikte parçacık hızlandırıcılarının Ar­Ge amaçlı kullanıldığı bir tesis mevcut değildir. Kalkınma Bakanlığı desteği ile Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM)” projesi kapsamında ülkemizde hızlandırıcıya dayalı Ar­Ge amaçlı ilk tesisin hayata geçirilmesi ve THM’de yer alacak tesislerin projelendirilmesi amaçlanmıştır. TARLA tesisinde malzeme bilimi, biyoteknoloji, nanoteknoloji, tıp, kimya, biyoloji, ziraat, iletişim vb alanlarda araştırmalar yapılması mümkün olacaktır. TAEK’in Ankara’da kurduğu Proton Hızlandırıcı tesisinde tedavi amacıyla radyoizotop üretimi yapılmaktadır. THM projesi kapsamında kurulan Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü (HTE) hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında uzman yetiştirilmesini ve projeler yapılmasını sağlayacaktır. THM’nin 2025 yılına kadar tamamlanması planlanmıştır.

THM IR­SEL (TARLA*) Tesisi

Doğrusal bir hızlandırıcıda hızlandırılan elektron demetinin salındırıcı olarak adlandırılan sinüsel bir manyetik alandan geçerken enerjisinin bir kısmını elektromanyetik ışıma olarak kaybeder. Oluşan ışınım “Serbest Elektron Lazeri (SEL)” olarak adlandırılır. Bu ışınım iki ayna arasında hapsedilerek belirli bir doyuma ulaştığı anda aynalardan dışarı alınır. Böyle bir mekanizma ile elde edilen SEL’e Osilatör SEL adı verilir. Elde edilen ışınım eş­fazlı, tek renkli ve dalga boyu ayarlanabilir yapıdadır. Türk Hızlandırıcı Merkezinin ilk tesisi olarak inşa edilen süperiletken elektron hızlandırıcınsa dayalı Infrared Serbest Elektron Lazeri (IR SEL) tesisi; 15 40 MeV enerjili elektron demeti, iki salındırıcı ve iki optik ayna sisteminden oluşmaktadır. IR SEL laboratuarında 2,5 ­ 250 mikron dalga boyu aralığında SEL üretimi
planlanmaktadır. Bu aralık Yakın (NIR), orta (MIR) ve uzak (FIR) kızılötesi bölgelerini kapsamaktadır.

Parçacık Hızlandırıcılarının Başlıca Kullanım Alanları

  • Parçacık Fiziği ve Nükleer Fizik Araştırmaları
   Çarpışan demet ve sabit hedef deneyleri
   sayesinde yeni parçacık ve etkileşmeler ile
   çekirdek yapısının araştırılması, nükleer
   spektroskopi.
  • Malzeme Bilimi ve Uygulamaları
   Atomik ve moleküler düzeyde yapı
   geliştirme, yüzey modifikasyonu, iyon
   implantastonu, polimer ve radikal analizi,
   endüstriyel malzemelerin analizi ve kalite
   kontrolü.
  • Hızlandırıcı Sürümlü Sistemler (HSS) ve Nükleer Atık Dönüşümü
   Toryuma dayalı nükleer güç santrali,
   yakıt geliştirme, HSS ile uyun yarı ömürlü
   izotopların daha kısa yarı ömürlülere
   dönüştürülmesi, HSS’ye dayalı nükleer ArGe çalışmaları
  • Nükleer Teknoloji
   İzotop üretimi, proton
   hızlandırıcıları ve nötron demetleriyle ArGe ve teknoloji geliştirme çalışmaları,
   tahribatsız muayene uygulamaları
  • Savunma ve Güvenlik Sanayi
   X-ışınları ve nötronlar ile tarama, sınır
   güvenliği, radar ve algıç geliştirme, lazer
   silahları vb.
  • Uzay Sanayi
   Radyasyon dayanım testleri, kompozit
   malzeme ve yakıt geliştirme.
  • Yaşam Bilimleri ve Medikal Uygulamalar
   İlaç geliştirme, genetik araştırmaları,
   teşhis ve tedavi (kanser vb.) teknikleri,
   hadron terapi, ışınlama, radyo-izotop
   üretimi, sterilizasyon, lazer
   mikrocerrahisi.
 • Hızlandırıcıya Dayalı Işınım Kaynakları
  Sinkrotron ışınımı, serbest elektron lazeri ve
  frenleme (Bremsstrahlung) ışınımı üretimi.
 • Gıda Sanayi
  Işınlama ile sterilizasyon, uzun raf ömrü
  sağlama.
 • Madencilik Sanayi
  Maden aranması, yatak tespiti, maden
  işlenmesi ve analizi, mineroloji.
 • Bilişim ve İletişim Teknolojileri
  Mikroçip üretimi, yakıt ve malzeme geliştirme,
  veri toplanması ve veri işlenmesi.
 • Fotonik Araştırma ve Uygulamaları
  Lazer geliştirme, ultra-hızlı fotonik
  uygulamaları, mikroskobik ve spektroskopik
  analiz, görüntüleme, THz spektroskopisi.
 • Biyoteknoloji
  Virus ve bakteri analizi, aşı geliştirme, hücre ve
  kök hücre araştırmaları, biyo-malzemelerin
  geliştirilmesi ve analizi.
 • Nanoteknoloji
  Nanoparçacık analizi, nano-malzeme bilimi,
  nano kaplama teknikleri, nano robot
  teknolojisi.
 • Arkeoloji
  Harç, kaplama, boya, hammadde analizi,
  tarihlendirme, spektroskopik ve mikroskobik
  analiz.
 • Mücevher Sektörü
  Mücevher işlenmesi, yüzey kalitesi, sertlik ve
  renk ayarı.
 • Çevre Uygulamaları
  Çevre atıklarının etkisiz hale getirilmesi,
  baca gazlarının ve atık suların temizlenmesi,
  mineral ve toprak analizi

TESİSİN ÜSTTEN GÖRÜNÜMÜ (PROJE)

KAYNAK

 • http://thm.ankara.edu.tr/proje/proje-asamalari/teknik-tasarim-ve-ir-sel-yuup-2006-2015/
 • http://thm.ankara.edu.tr/proje/proje-asamalari/icerik-tasarimi-2002-2005/
 • http://institute.tarla.org.tr/tac/YUUP/TacFizibilite.pdf
 • https://tarla.org.tr/facility/
Etiketler:

Yorum Bırak

Your email address will not be published. Required fields are marked *